.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

16 Ağustos 2015 Pazar

OSMANLI'DAN MEHDİ'YE / MUSTAFA ÖZCAN

Mustafa ÖZCAN

"Takdim: Mustafa ÖZCAN'ın Vahdet Gazetesinde yayınlanan Habervaktim'deki 13.08.2015 tarihli yazısından alıntıdır. Yazı Alusizade Osman Efendi hakkındadır.   Yazının son iki paragrafını ilginç bulduğum için alıntılıyorum..."

http://www.habervaktim.com/yazar/72529/osmanlidan-mehdiye.html

Galiyetü’l Mevaiz adlı eserinde kıyamet alametlerine değinmiş ve bu hususta Mehdi, Deccal ve Hazreti İsa’nın nüzülü gibi meselelere parmak basmıştır. Numan Alusi, Galiyetü’l Mevaiz adlı eserinde Osmanlı ile Mehdi arasında bir münasebet kurar. Bunu da aslında Abdulgani Nablusi’ye dayandırır. İmam Nablusi, ‘Andolsun ki biz, Tevrat’tan sonra Zebur’da da yazdık: Şüphe yok ki yeryüzü, temiz kullarıma miras kalır’ ayetinin yorumunda Osmanlı İmparatorluğu’nun ahirzamana kadar devam edeceğini ve akabinde Mehdi’nin zuhur edeceğini yazmıştır (Galiyetü’h Mevaiz, s: 283, Daru’l Minhec). Demek ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması kıyamet alametlerindendir.


Mehdi’nin zuhuru da onu takip edecektir. Hatta İmam Nevevi’nin yorumlarından anlıyoruz ki ahirzamanda sosyolojik anlamda bedevi kültür medeni kültüre (çadır kültürü kerpiç kültürüne/ veber ahalisi meder ahalisine) galip gelecektir. Müteahhit kılığındaki çobanların yüksek binalar yapmalarına buna işarettir. Bu işaretten yola çıkarak İstanbul beyefendisinin kayboluşu da kıyamet alametlerindendir. Filistinli Yunus Estel gibi kimi zevat ta İslam nizamının ortadan kalkmasının yüzyıldan fazla devam etmeyeceğini ve kusuf vaktinin bir asrı geçmeyeceğini ifade etmektedir. Bu yoruma dayalı olarak şunu söyleyebiliriz: Demek ki Osmanlı’nın yıkılmasıyla Mehdi arasındaki fasıla bir yüzyılı geçmez. Bu itibarla Osmanlı’nın yıkılmasının üzerinden neredeyse bir asır geçmiştir. Ve alametler belirmiştir.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder